Pochody v Českém Brodě

29. května 2021

Trasa na 100 km byla zrušena

Ostatní trasy proběhnou v obvyklé podobě.

2. října 2021


55. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy Českobrodská padesátka se bude konat v sobotu 2. října 2021.

V prostoru startu a cíle budou dodržována opatření proti šíření koronaviru (použití roušek/respirátorů).